Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
t.6.1

Domov / LIFE TRŠCA

t.6.1

Opis naloge:

Rezultate našega projekta bomo zbrali in predstavili za nadaljnjo uporabo in nadgradnjo. Razvite metode, sisteme, znanja in izkušnje bomo prenašali na področja izven pilotnega območja v Sloveniji in tujini. Na podlagi izkušenj oblikovanja novih kmetijskih ukrepov bomo razvili še en ukrep, ki bo podpiral naravi prijazno upravljanje z močvirsko vegetacijo povsod po Sloveniji. Za naravne parke Slovenije bomo organizirali seminarje, na katerih jim bomo posredovali naše pridobljeno znanje na področju monitoringa uporabe zemljišč in jih vzpodbudili k uporabi v projektu vzpostavljene spletne baze podatkov z vključenim modulom za spremljanje motenj ptic in drugih motenj oz. kršitev.

Status: Naloga se še ni pričela

Rezultati:

T.6.1.i - Uporaba izkušenj s področja nadzorovanja uporabe zemljišč s strani drugih naravnih parkov Slovenije

T.6.1.ii - Razvoj in implementacija splošnega kmetijskega ukrepa za mokrišča v Sloveniji

T.6.1.iii – Baza podatkov kot podpora upravljanja z zemljišči na voljo za uporabo drugim naravnim parkom Slovenije z vključenim modulom za spremljanje motenj ptic in drugih motenj/kršitev, pomembnih za ohranjanje narave po vsej Sloveniji