Rezultati iskanja
Puščica v desno Puščica v levo
T.8.4 - Družbena omrežja

Domov / LIFE TRŠCA

T.8.4 - Družbena omrežja

Opis naloge:

Nadgradili bomo obstoječo NRP spletno stran in vanjo vključili spletno stran projekta LIFE TRŠCA, na kateri bomo redno objavljali aktualne novice, aktivnosti in rezultate projekta. Prav tako bomo prisotni na različnih platformah družbenih omrežij, med drugim na NRP Facebook  strani, ki se ponaša s širokim občinstvom.

Status: Naloga se izvaja


 

Rezultati:

Spletna stran je dostopna na povezavi: https://www.notranjski-park.si/projekti/life-trsca

Video prezentacija spletne strani na dan 29 Februar 2024 

Projektne vsebine na spletnih straneh projektnih partnerjev:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/life-integrirani-projekt-upravljanje-mocvirskih-habitatov-za-ohranjanje-vodnih-ptic-zacasnih-jezer/

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

https://www.ptice.si/nasi-projekti/ 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

https://zrsvn-varstvonarave.si/blog/projekti/life-trsca/

Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta

slo: https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/2024041114371803/   

ang: https://www.bf.uni-lj.si/en/research/research-projects/2024041114371803/

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

slo: https://izrkp.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/upravljanje-mocvirskih-habitatov-za-ohranjanje-vodnih-ptic-presihajocih-jezer

ang: https://izrkp.zrc-sazu.si/en/programi-in-projekti/managing-marsh-habitats-for-conservation-of-waterfowl-of-intermittent-lakes