Rezultati iskanja
Zeleni ključ

Zeleni ključ

O programu

Zeleni ključ (ang. Green Key) je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Trajnostni znak Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, gostinski obrati in turistične atrakcije.

Izobraževanje

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks.

Inovativnost

Program Zeleni ključ nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju.

Dodana vrednost

Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske prakse vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojih počitnic ali za poslovno potovanje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna.

Promocija

Pridobitev trajnostnega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat dodatni vir promocije, saj potencialnim gostom pove, da obrat izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, učinkovito in organizirano izboljšuje svoje trajnostno poslovanje.

Cilji programa

Program Zeleni ključ želi povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v posameznih turističnih obratih in v turistični industriji nasploh.


V Centru za obiskovalce Cerkniško jezero se zavedamo izjemnih naravnih in kulturnih vrednosti, ki jih ponuja naš poseben košček sveta. Zavzemamo se za trajnostno upravljanje in s tem zmanjševanje ogljičnega odtisa na področju okoljskih, družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnosti, pri čemer želimo spodbujati ozaveščenost in sodelovanje zaposlenih, dobaviteljev, obiskovalcev in lokalne skupnosti.

Negativne posledice na okolje zmanjšujemo z naslednjimi usmerjenimi cilji: 

Varčevanje z energijo in vodo: 
- Zmanjšanje porabe energije in vode s poudarkom na uporabi energijsko učinkovite opreme. 
- Uporaba varčne razsvetljave. 
- Zmanjševanje porabe vode.

Zbiranje odpadkov: 
- Zmanjševanje količine odpadkov s spodbujanjem nakupov blaga brez dodatne embalaže. 

Ozaveščanje zaposlenih: 
- Zagotavljanje izobraževanj in usposabljanj o trajnostnem razvoju za zaposlene.
- Spodbujanje zaposlenih k trajnostnemu načinu mobilnosti (javni prevoz, kolesarjenje, hoja).
- Zmanjševanje porabe papirja in uporaba recikliranega papirja.

Ozaveščanje obiskovalcev: 
- Izvajanje izobraževalnih programov in dogodkov o pomenu varstva okolja in trajnostnega turizma ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine Notranjskega parka.
- Spodbujanje obiskovalcev k trajnostnemu načinu mobilnosti (javni prevoz, kolesarjenje, hoja).

Ohranjanje biotske raznovrstnosti: 
- Sodelovanje pri projektih za ohranjanje habitatov v Notranjskem parku. 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo: 
- Vključevanje lokalne skupnosti v programe o trajnostnem razvoju za širšo lokalno skupnost.
- Prednost pri nakupih izdelkov lokalnih in okoljsko odgovornih dobaviteljev.

S temi cilji se zavezujemo k stalnemu izboljševanju naših okoljskih praks in k soustvarjanju trajnostne prihodnosti Notranjskega parka v sklopu Centra za obiskovalce Cerkniško jezero.