Rezultati iskanja
Ramsar

Ramsar

Ohranjena mokrišča so ključna za preživetje živih bitij na Zemlji. Mokrišča sodijo med najbolj produktivne ekosisteme na planetu. So zibke biotske pestrosti in zagotavljajo oskrbo z vodo, od katere so odvisna življenja rastlin in živali, tudi človeka.

Najbolj očitne ekosistemske usluge, ki jih mokrišča nudijo ljudem, so pitna voda, hrana, gradbeni material, nadzor poplav, obnova zalog talne vode in omilitev posledic klimatskih sprememb.

Pa vendar se površina svetovnih mokrišč še vedno manjša, ohranjenost naravnih procesov v njih pa krni ...

Krčenje teh ekosistemov je bil glavni vzrok za osnovanje Konvencije o mokriščih, imenovane Ramsarska konvencija, ki za mokrišča uporablja najširšo definicijo teh ekosistemov. Mokrišča so torej jezera in reke, podzemeljska vodna telesa, močvirja, barja, močvirni travniki, oaze, estuarji, delte, poplavne ravnice, mangrove in ostala morska obala, koralni grebeni, pa tudi polnaravni ekosistemi, ki so jih ustvarili ljudje – riževa polja, ribniki, soline in podobno.

Do danes je Ramsarsko konvencijo podpisalo že več kot 160 držav, ki so spoznale pomen mednarodnega sporazuma, posvečenega temu ekosistemu in želijo stopiti na pot "preudarne rabe" mokrišč.

Presihajoče Cerkniško jezero je, skupaj s slikovito udorno dolinico Rakov Škocjan in podzemskim kraškim biserom Križno jamo, od leta 2006 vpisano med Mednarodno pomembna mokrišča kot eno od treh Ramsarskih območij v Sloveniji.

www.ramsar.org