Rezultati iskanja

2023


Pobuda za ureditev OOTT v Notranjskem regijskem parku

Avtor: Tomaž Jančar
Datum: 12. april 2023
Priporočeno citiranje: Jančar, T. (2023): Pobuda za ureditev »Okoljsko občutljivega travinja« v Notranjskem regijskem parku. Notranjski regijski park, Cerknica. 13 str.

Pobuda za ureditev OOTT 


Akcija reševanja dvoživk ob Cerkniškem jezeru v letu 2023

Avtor: Rudi Kraševec, Helena Bavec
Datum: maj 2023
Priporočeno citiranje: Kraševec, R. in Bavec, H. (2023): Akcija reševanja dvoživk ob Cerkniškem jezeru – v letu 2023. Notranjski regijski park, Cerknica. 15 str.

Poročilo


Popis rabe zemljišč na Cerkniškem jezeru v letu 2021

Avtorja: Rudi Kraševec, Tomaž Jančar
Datum: september 2023
Priporočeno citiranje: Kraševec, R. in T. Jančar (2023): Popis rabe zemljišč na Cerkniškem jezeru v letu 2021. Projekt LIFE FOR SEEDS. Notranjski regijski park, Cerknica. 30 str.

Popis rabe zemljišč na Cerkniškem jezeru 2021.pdf

Priloge: Popis pokošenosti Cerkniškega jezera 2021 (.zip)


Prispevek k poznavanju obsega Cerkniškega jezera pri različnih vodostajih

Avtor: Tomaž Jančar
Datum: december 2023
Priporočeno citiranje: Jančar, T. (2023): Prispevek k poznavanju obsega Cerkniškega jezera pri različnih vodostajih. Notranjski regijski park, Cerknica. 10 str.

Prispevek k poznavanju obsega Cerkniškega jezera

Priloge (.zip)