Rezultati iskanja
Puščica v desno
Belouška

Domov / Živalski svet / Plazilci / Goži

Belouška

Belouško (Natrix natrix) spoznamo po dveh belih ali rumenih polmesečastih lisah, vsaka je nameščena na eni strani telesa, tik za glavo. Barvni kontrast poudarja črna lisa trikotne oblike, ki se z zadnje strani dotika vsake od obeh svetlih lis. Pravzaprav je črna lisa še bolj značilna, saj je prisotna pri vseh osebkih (razen pri popolnoma črnih – melanističnih osebkih), medtem ko lahko svetli lisi z leti zbledita ali celo izgineta. Ima veliko oko z okroglo zenico. Za njen rod, belouška ali vodarica (Natrix), so značilne številne prečne črne lise na svetli podlagi. Samice so večje od samcev in zrastejo od 80 do 150 cm, izjemoma celo 200 cm, samci pa so navadno dolgi od 60 do 110 cm. Belouška v glavnem pleni dvoživke, redkeje ribe, mladiči pa lovijo paglavce in ličinke ostalih dvoživk.

Življenjski prostor belouške so bregovi stoječih in počasi tekočih voda, kjer se zadržujejo toliko časa, dokler so tam prisotne žabe. Ko se rjave žabe razidejo, jim belouške sledijo v vlažne gozdove. Pogosto jo opazimo kako spretno plava tik pod površino, glavo pa moli iz vode, da lahko diha. Tudi potapljajo se odlično, pod vodo pa zdržijo celih 20 minut.
Belouška je razširjena skoraj po vsej Evropi, njen areal sega do Kaspijskega jezera na vzhodu, zaman jo bomo iskali le daleč na severu Evrope. V Sloveniji je splošno razširjena vrsta, pojavlja se do 1500 m visoko.

Belouške se parijo spomladi, aprila in maja, v ugodnih letih pa še enkrat v jeseni. Poleti, od junija do avgusta, samice izležejo 11 do 70 jajc v kup gnoja ali gnijočega listja, ki jajcem nudi zavetje in dovolj toplote za razvoj zarodkov. Pogosto v isti kup jajca izleže več samic. Po 3 do 10 tednih iz jajc prilezejo mlade belouške, to se navadno zgodi v septembru.

V Sloveniji je belouška zavarovana z Uredbo o prostoživečih živalskih vrstah, v Rdečem seznamu ogroženih plazilcev Slovenije pa je opredeljena kot vrsta zunaj nevarnosti. Belouška je povsem nenevarna kača, ki se le izjemoma brani z ugrizom. Rajši hlini smrt ali izloči smrdečo vsebino kloake.


Belouška